Du er her:

Visma Flyt skole for foreldre/foresatte

Foreldre og foresatte har nå tilgang til Visma Flyt skole som er skolens elev administrative system. Foreldre og foresatte kan nå holde oversikt over hvilket fravær som er registrert på eleven, anmerkinger og terminkarakterer 8. - 10.trinn. Systemet har også flere funksjoner men i første omgang er det fravær, meldinger, samtykke, anmerkninger og karakterfunksjonen som blir tatt i bruk.