Du er her:

Huskeliste - når du skal søke opptak på videregående

Huskeliste:

Vilbli.no
 = informasjonssider
(skoler, utdanningsprogram, fag, timer med mer)

Vigo.no = søknadsside

MinID-konvolutten = info til søknaden
(fødselsnummer/PIN-kode/passord)

1.mars = søknadsfrist!

Det finnes tre ulike utdanningsprogram. Du kan påføre tre ulike skoleønsker pr utdanningsprogram

Svar og svarfrist i juli
Du får beskjed om opptak via sms. Du svarer via vigo.no.

Forhåndssvarskjema
Det kan være lurt å sende inn et slikt dersom dere er på ferie rundt inntaket. Dette finnes på vilbli.no eller kan fås hos rådgiver.

Tilleggsskjema:
Søknader til Musikk, dans og drama (MD) og Idrett (ID) sendes direkte til skolen før 1. mars.
Skjemaet finnes på vilbli.no eller hos rådgiver.

Les mer informasjon her: Ditt valg


Bodin videregående skole