• SFO

    Saltvern skolefritidsordning – Saltvern SFO

    Informasjon om SFO: Skolefritidsordningen, SF0, er et omsorgs- og fritidstilbud til elever i 1. til 4. klasse før og etter skoletid. SF0 skal ikke være en forlengelse av skoledagen med faste timeplanlagte aktiviteter, men være mer opp til barnas eget initiativ. Søknad om plass skjer via BankID, se lenke under. (Oppdatert 30. januar 2019)