Du er her:

articleimage

Vi er Saltvern fellesskap!

Saltvern fellesskap er et tilbud på Saltvern skole for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. Det er ti elever fra 1 til 10 klasse på Fellesskapet. Hver enkelt elev har en skole- og SFO-dag som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå, behov og interesser.

Elevene har tilhørighet i sin klasse. Alt etter funksjonsnivå tilrettelegges undervisningen og opplæringen på den arenaen eleven har best utbytte. Hver enkelt elev har i utgangspunktet oppfølging av ett personal i skoletiden. Hver elev har en pedagogisk ansvarlig samt et team rundt seg som samarbeider om opplæringen, pedagogen samarbeider igjen med klasselæreren. Dette gir oversikt, forutsigbarhet og trygghet for den enkelte eleven.


Nytt bygg
I desember 2016 flyttet Fellesskapet inn i et nytt flott bygg der den gamle vaktmesterboligen lå, i krysset Reinlettveien - Skoleveien:
 

SF


 

Om bygget til Saltvern fellesskap


Arenaer elevene oppholder seg på:

 • Klasserommet/skolen med alle dens rom og aktiviteter
 • Fellesskapet
 • Skolegården
 • Nærområdet
 • 4 H gården
 • Nordlandsbadet
 • Ulike aktiviteter i nærområdet som for eksempel butikk, kafe etc


Elevene på Fellesskapet har noen faste aktiviteter i SFløpet av uken som basseng, Formingsaktivitet, friluftsliv og felles musikkstund.

Individuell opplæringsplan
I samarbeid med foreldre utarbeides det en individuell opplæringsplan(IOP) eller individuell opplærings – og deltagelsesplan (IODP) som skisserer mål for skoleåret for den enkelte elev. Underveis i skoleåret følger to evalueringer.

Se gamle Saltvern fellesskapbilder her

Helårstilbud
Tilbudet har åpent gjennom hele året (dvs. alle skoleferier) og har kun stengt i planleggingsdager og røddager.
SFO-tilbudet er for alle fra 1 til 10 klasse, og det er mulighet for å søke plass også sommeren mellom ungdomsskolen og videregående skole.
Om sommeren benytter enkelte elever seg av Sommer Sammen i regi av kommunen, som blir enn fin variasjon for elevene i tillegg til egne planlagte turer.

Se bilder fra Saltvern fellesskap under:

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail