Planer Saltvern skole

Her ligger planene til Saltvern skole. Barnetrinnet har ukeplaner som oppdateres hver uke, mens ungdomstrinnet bruker arbeidsplaner som legges ut hver 14 dag. Her finnes også halvårsplaner og prøveplaner for enkelte trinn.

Ukeplaner 1-7 trinn: Uke 20-2019 - oppdatert 19. mai.
1. trinn sal1abcd
2. trinn sal2abcd (oppdatert 20. mai)
3. trinn sal3abc
4. trinn sal4abcd
5. trinn sal5abcd (oppdatert 20. mai)
6. trinn sal6abc
7. trinn sal7abc
Arbeidsplaner 8-10 trinn: Uke 20/21-2019 - oppdatert 19. mai.
8. trinn sal8abcd
9. trinn sal9abc 
10. trinn sal10abcd (oppdatert 19. mai)

 

Ukeplaner fra og med uke 12 - 2014 (zippet)
Mars-2014 April-2014 Mai-2014 Juni-2014
  Planer uke 14-2014 Planer uke 19-2014 Planer uke 23-2014
  Planer uke 15-2014 Planer uke 20-2014 Planer uke 24-2014
Planer uke 12-2014 Planer uke 17-2014 Planer uke 21-2014 Planer uke 25-2014
Planer uke 13-2014 Planer uke 18-2014 Planer uke 22-2014  
August-2014 September-2014 Oktober-2014 November-2014
Planer uke 34-2014 Planer uke 36-2014 Planer uke 40-2014 Planer uke 44-2014
Planer uke 35-2014 Planer uke 37-2014 Planer uke 41-2014 Planer uke 45-2014
  Planer uke 38-2014 Planer uke 42-2014 Planer uke 46-2014
  Planer uke 39-2014 Planer uke 43-2014 Planer uke 47-2014
Desember-2014 Januar-2015 Februar-2015 Mars-2015
Planer uke 48-2014 Planer uke 02-2015 Planer uke 06-2015 Planer uke 10-2015
Planer uke 49-2014 Planer uke 03-2015 Planer uke 07-2015 Planer uke 11-2015
Planer uke 50-2014 Planer uke 04-2015 Planer uke 08-2015 Planer uke 12-2015
Planer uke 51-2014 Planer uke 05-2015 Vinterferie Planer uke 13-2015
April-2015 Mai-2015 Juni-2015 August-2015
Planer uke 15-2015 Planer uke 19-2015 Planer uke 23-2015 Planer uke 34-2015
Planer uke 16-2015 Planer uke 20-2015 Planer uke 24-2015 Planer uke 35-2015
Planer uke 17-2015 Planer uke 21-2015 Planer uke 25-2015 Planer uke 36-2015
Planer uke 18-2015 Planer uke 22-2015    
September-2015 Oktober-2015 November-2015 Desember-2015
Planer uke 37-2015 Planer uke 41-2015 Planer uke 45-2015 Planer uke 49-2015
Planer uke 38-2015 Planer uke 42-2015 Planer uke 46-2015 Planer uke 50-2015
Planer uke 39-2015 Planer uke 43-2015 Planer uke 47-2015 Planer uke 51-2015
Planer uke 40-2015 Planer uke 44-2015 Planer uke 48-2015  
Januar-2016 Februar-2016 Mars-2016 April-2016
Planer uke 01-2016 Planer uke 05-2016 Planer uke 09-2016 Planer uke 14-2016
Planer uke 02-2016 Planer uke 06-2016 Planer uke 10-2016 Planer uke 15-2016
Planer uke 03-2016 Planer uke 07-2016 Planer uke 11-2016 Planer uke 16-2016
Planer uke 04-2016   Planer uke 13-2016 Planer uke 17-2016
Mai-2016 Juni-2016 August-2016 September-2016
Planer uke 18-2016 Planer uke 22-2016 Planer uke 34-2016 Planer uke 37-2016
Planer uke 19-2016 Planer uke 23-2016 Planer uke 35-2016 Planer uke 38-2016
Planer uke 20-2016 Planer uke 24-2016 Planer uke 36-2016 Planer uke 39-2016
Planer uke 21-2016      
Oktober-2016 November-2016 Desember-2016 Januar-2017
Planer uke 40-2016 Planer uke 44-2016 Planer uke 48-2016 Planer uke 01-2017
Planer uke 41-2016 Planer uke 45-2016 Planer uke 49-2016 Planer uke 02-2017
Planer uke 42-2016 Planer uke 46-2016 Planer uke 50-2016 Planer uke 03-2017
Planer uke 43-2016 Planer uke 47-2016 Planer uke 51-2016 Planer uke 04-2017
Januar-2017 Februar-2017 Mars-2017 April-2017
Planer uke 05-2017 Planer uke 06-2017 Planer uke 10-2017 Planer uke 14-2017
  Planer uke 07-2017 Planer uke 11-2017 Planer uke 16-2017
  Planer uke 08-2017 Planer uke 12-2017 Planer uke 17-2017
    Planer uke 13-2017  
Mai-2017 Juni-2017 August-2017 September-2017
Planer uke 18-2017 Planer uke 22-2017 Planer uke 34-2017 Planer uke 36-2017
Planer uke 19-2017 Planer uke 23-2017 Planer uke 35-2017 Planer uke 37-2017
Planer uke 20-2017 Planer uke 24-2017   Planer uke 38-2017
Planer uke 21-2017     Planer uke 39-2017
Oktober-2017 November-2017 Desember-2017 Januar-2018
Planer uke 40-2017 Planer uke 44-2017 Planer uke 48-2017 Planer uke 01-2018
Planer uke 41-2017 Planer uke 45-2017 Planer uke 49-2017 Planer uke 02-2018
Planer uke 42-2017 Planer uke 46-2017 Planer uke 50-2017 Planer uke 03-2018
Planer uke 43-2017 Planer uke 47-2017 Planer uke 51-2017 Planer uke 04-2018
Februar-2018 Mars-2018 April-2018 Mai-2018
Planer uke 05-2018 Planer uke 09-2018 Planer uke 14-2018 Planer uke 18-2018
Planer uke 06-2018 Planer uke 10-2018 Planer uke 15-2018 Planer uke 19-2018
Planer uke 07-2018 Planer uke 11-2018 Planer uke 16-2018 Planer uke 20-2018
Planer uke 08-2018 Planer uke 12-2018 Planer uke 17-2018 Planer uke 21-2018
      Planer uke 22-2018
Juni-2018 August-2018 September-2018 Oktober-2018
Planer uke 23-2018 Planer uke 35-2018 Planer uke 36-2018 Planer uke 40-2018
Planer uke 24-2018   Planer uke 37-2018 Planer uke 41-2018
Planer uke 25-2018   Planer uke 38-2018 Planer uke 42-2018
    Planer uke 39-2018 Planer uke 43-2018
November-2018 Desember-2018 Januar-2019 Februar-2019
Planer uke 44-2018 Planer uke 49-2018 Planer uke 01-2019 Planer uke 06-2019
Planer uke 45-2018 Planer uke 50-2018 Planer uke 02-2019 Planer uke 07-2019
Planer uke 46-2018 Planer uke 51-2018 Planer uke 03-2019 Planer uke 08-2019
Planer uke 47-2018   Planer uke 04-2019 Planer uke 09-2019
Planer uke 48-2018   Planer uke 05-2019  
Mars-2019 Februar-2019 Mai-2019  
Planer uke 11-2019 Planer uke 14-2019 Planer uke 19-2019  
Planer uke 12-2019 Planer uke 15-2019 Planer uke 20-2019  
Planer uke 13-2019 Planer uke 17-2019    
  Planer uke 18-2019    
b


Gamle ukeplaner

Halvårsplaner og prøveplaner