Lærere Saltvern skole:

Oversikten er oppdatert 11. februar 2019. Geir S.

TEAM 10.trinn (2.etasje A/B-fløya)
75556716
(
Internnummer - bruk fire siste sifre 6720)
Mailadresse i Bodø kommune
(Hjemme: https://webmail.bodo.kommune.no)
 
Tangen, Håkon Kontaktlærer 10A hakon.tangen@bodo.kommune.no
Monsen, Kristine W. Kontaktlærer 10B kristine.westernes.monsen@bodo.kommune.no
Nilsen, Magnus Johan Kontaktlærer 10B magnus.johan.nilsen@bodo.kommune.no
Hildahl, John Helge Kontaktlærer 10C john.helge.hildahl@bodo.kommune.no
Ann-Katrin Fjærli Kontaktlærer 10C ann-katrin.fjaerli@bodo.kommune.no
Mikalsen, Eva (teamleder) Kontaktlærer 10D eva.mikalsen@bodo.kommune.no
Wike, Stine Kontaktlærer 10D stine.wike@bodo.kommune.no
Fygle, Tomm Rådgiver/faglærer tomm.fygle@bodo.kommune.no
Hansen, Anders Faglærer anders.andor.hansen@bodo.kommune.no
Espejord, Tone Faglærer tone.espejord@bodo.kommune.no
Ilstad, Karin Faglærer karin.ilstad@bodo.kommune.no
Bjørnø, Bård Espen Assistent bard.espen.bjorno@bodo.kommune.no
Johnsen, Kaj Rune Assistent kaj.johnsen@bodo.kommune.no
 

TEAM 9.trinn (1.etasje A/B-fløya)
75556719 (Internnummer - bruk fire siste sifre 6719)
 
Vegard Henriksen Kontaktlærer 9A vegard.henriksen@bodo.kommune.no
Haugen, Morten Kontaktlærer 9A morten.haugen@bodo.kommune.no
Natvig, Adele Søvig Kontaktlærer 9B adele.sovik.natvig@bodo.kommune.no
Karlsen, Rolf Fredrik Kontaktlærer 9B rolf.fredrik.karlsen@bodo.kommune.no
Sissel Horsdal Kontaktlærer 9C sissel.horsdal@bodo.kommune.no
Larem, Elisabeth (teamleder) Kontaktlærer 9C elisabeth.larem@bodo.kommune.no
Sandberg, Nina Faglærer nina.sandberg@bodo.kommune.no
Fygle, Tone Roberg Faglærer tone.roberg.fygle@bodo.kommune.no
Næss, Ingvild Faglærer ingvild.naess@bodo.kommune.no
Berg-Jensen, Jan Olav Faglærer jan.olav.berg.jensen@bodo.kommune.no
Strand, Christin Faglærer christin.strand@bodo.kommune.no
Knædal, Charlotte Assistent charlotte.knaedal@bodo.kommune.no
Bjørnø, Bård Espen Assistent bard.espen.bjorno@bodo.kommune.no
Abdallah, Mohanad Tospråkassistent mohanad.lofti.abdallah@bodo.kommune.no
 

TEAM 8.trinn (2.etasje A/B-fløya)
75556718 (Internnummer - bruk fire siste sifre 6718)
 
Hermansen, Espen (teamleder) Kontaktlærer 8A espen.hermansen@bodo.kommune.no
Kvarsnes, Christian Kontaktlærer 8B christian.kvarsnes@bodo.kommune.no
Åsheim Pedersen, Lise Kontaktlærer 8B lise.asheim.pedersen@bodo.kommune.no
Karlsen, Lise Morkemo Kontaktlærer 8C lise.morkemo@bodo.kommune.no
Furre, Hege Kontaktlærer 8C hege.furre@bodo.kommune.no
Vestgård, Anne Grete Kontaktlærer 8D anne.g.vestgard@bodo.kommune.no
Setså, Siri Kontaktlærer 8D siri.setsaa@bodo.kommune.no
Grytøyr, Lene B. Faglærer lene.brit.grytoyr@bodo.kommune.no
Andreassen, Ellen Assistent ellen.andreassen@bodo.kommune.no
 

TEAM 7.trinn (Teamrom i D-fløya)
75556717 (Internnummer - bruk fire siste sifre 6717)
 
Staulvik, Marius (teamleder) Kontaktlærer 7A marius.staulvik@bodo.kommune.no
Belsheim, Karin Falch Kontaktlærer 7A karin.belsheim@bodo.kommune.no
Hernes, Hilde Kontaktlærer 7B hilde.hernes@bodo.kommune.no
Karlsen, Stein Gøran Kontaktlærer 7C stein.goran.karlsen@bodo.kommune.no
Larsen, Roland Faglærer roland.larsen@bodo.kommune.no
Kvig, Marte Spesialpedagog marte.ellingsen.kvig@bodo.kommune.no
Jensen, Kamilla Assistent kamilla.jensen@bodo.kommune.no
 
TEAM 6.trinn (J-fløya vis a vis Administrasjonen)
75556716 (Internnummer - bruk fire siste sifre 6716)
 
Unhjem, Ivar Kontaktlærer 6A ivar.unhjem@bodo.kommune.no
Johansen, Sigurd Kontaktlærer 6B sigurd.johansen@bodo.kommune.no
Knutssøn, Elisabeth Kontaktlærer 6B elisabeth.knutsson@bodo.kommune.no
Madsen, Merete Kontaktlærer 6C merete.madsen@bodo.kommune.no
Pedersen, Ann Kristin (t. leder) Faglærer ann.kristin.pedersen@bodo.kommune.no
Strauman, Solveig
Faglærer
solveig.strauman@bodo.kommune.no
Justad, Solbjørg Faglærer solbjorg.justad@bodo.kommune.no
Hansen, Anders Faglærer anders.andor.hansen@bodo.kommune.no
Nohr, Freidis Assistent freidis.nohr@bodo.kommune.no
Martiniussen, Thomas Assistent thomas.martiniussen@bodo.kommune.no
 
TEAM 5.trinn (J-fløya vis a vis Administrasjonen)
75556715 (Internnummer - bruk fire siste sifre 6715)
 
Wenhaug, Anneli
Kontaktlærer 5A
anneli.wenhaug@bodo.kommune.no 
Stenersen, Terje Kontaktlærer 5A terje.stenersen@bodo.kommune.no
Willumsen, Torild Anita Kontaktlærer 5B torild.willumsen@bodo.kommune.no
Nymoen, Arne Kontaktlærer 5C arne.nymoen@bodo.kommune.no
Solbjørg, Lise Sundnes (t.leder) Kontaktlærer 5D lise.sundnes.solbjorg@bodo.kommune.no
Brannfjell, Anders Kontaktlærer 5D anders.brannfjell@bodo.kommune.no
Angelsen, Sigrid Faglærer sigrid.angelsen@bodo.kommune.no
Rikardsen, Astrid Faglærer astrid.rikardsen@bodo.kommune.no
Brevik, Carina Assistent carina.brevik@bodo.kommune.no
Tennes, Joachim Assistent joachim.tennes@bodo.kommune.no
Knædal, Charlotte Assistent charlotte.knaedal@bodo.kommune.no
Tymi Gabrielsen, Magnus Assistent magnus.tymi.gabrielsen@bodo.kommune.no
Kartfjord, Lina Lærling lina.kartfjord@bodo.kommune.no
 
TEAM 4.trinn (G-fløya)
75556714 (Internnummer - bruk fire siste sifre 6714)
 
Sundsfjord, Evy (teamleder) Kontaktlærer 4A evy.sundsfjord@bodo.kommune.no
Brattøy, Hege Kontaktlærer 4B hege.kristin.brattoy@bodo.kommune.no
Furnes, Eva-Brit Kontaktlærer 4C eva.brit.furnes@bodo.kommune.no
Aslaksen, Terje Kontaktlærer 4C terje.hovik.aslaksen@bodo.kommune.no
Olsen, Andreas Frønning Kontaktlærer 4D andreas.fronning.olsen@bodo.kommune.no
Karlsen, Svein Kåre
Kontaktlærer 4D
svein.kaare.karlsen@bodo.kommune.no
Øines, Eileen Merethe Faglærer eileen.merethe.oines@bodo.kommune.no
Bjørknes, Kristoffer Faglærer kristoffer.bjorknes@bodo.kommune.no
Åsvang Karlsen, Silje Faglærer silje.asvang.karlsen@bodo.kommune.no
Brendeford, Sofie Faglærer sofie.brendeford@bodo.kommune.no
Solvoll, Isabel Assistent isabel.solvoll@bodo.kommune.no
Grønnevik, Trine Faglærer trine.gronnevik@bodo.kommune.no
Johnsen, Kaj Rune Faglærer kaj.johnsen@bodo.kommune.no
Sommernes, Marius Assistent marius.sommernes@bodo.kommune.no
 
TEAM 3.trinn (G-fløya)
75556713 (Internnummer - bruk fire siste sifre 6713)
 
Vembre, Mette
Kontaktlærer 3A
mette.vembre@bodo.kommune.no
Johansen, Inger E.
Kontaktlærer 3B
inger.elisabeth.johansen@bodo.kommune.no
Strøm Rønning, Hege
Kontaktlærer 3B
hege.strom.ronning@bodo.kommune.no
Engebretsen, Linda Kontaktlærer 3C linda.marie.engebretsen@bodo.kommune.no
Geving, Julie Faglærer julie.geving@bodo.kommune.no
Berg, Mariell Faglærer mariell.berg@bodo.kommune.no
Langen, Tone Assistent tone.langen@bodo.kommune.no
Frantzen, Hege Assistent hege.frantzen@bodo.kommune.no
Grønnevik, Trine   trine.gronnevik@bodo.kommune.no
Novik, Håkon   hakon.novik@bodo.kommune.no
 
TEAM 2.trinn (G-fløya)
75556712 (Internnummer - bruk fire siste sifre 6712)
Thoresen, Toril (teamleder) Kontaktlærer 2A toril.thoresen@bodo.kommune.no
Solhaug, Tom
Kontaktlærer 2B
tom.solhaug@bodo.kommune.no
Karlstad, Liselotte
Kontaktlærer 2C
liselotte.karlstad@bodo.kommune.no
Edvardsen, Kristine Kontaktlærer 2D kristine.edvardsen@bodo.kommune.no
Antonsen, Siv Faglærer siv.antonsen@bodo.kommune.no
Tverbakk, Hilde Faglærer hilde.tverbakk@bodo.kommune.no
Mathisen, Åse-Lill Assistent ase.mathisen@bodo.kommune.no
 
TEAM 1.trinn (G-fløya)
75556711 (Internnummer - bruk fire siste sifre 6711)
 
Brembo, Tine Kontaktlærer 1A tine.brembo@bodo.kommune.no
Klæboe, Tone Kontaktlærer 1B tone.klaeboe@bodo.kommune.no
Duranspahic, Sanja Kontaktlærer 1B sanja.duranspahic@bodo.kommune.no
Nilsen, Beate Kontaktlærer 1C beate.nilsen@bodo.kommune.no
Krogstad, Annette Kontaktlærer 1D annette.marie.krogstad@bodo.kommune.no
Svendsgård, Eva Faglærer eva.svendsgard@bodo.kommune.no
Langen, Tone Assistent tone.langen@bodo.kommune.no
Frantzen, Hege Assistent hege.frantzen@bodo.kommune.no
Novik, Håkon Assistent hakon.novik@bodo.kommune.no
 
Rådgiver:    
Fygle, Tomm
Rådgiverkontoret
tomm.fygle@bodo.kommune.no
Spesialpedagoger:    
Aas, Ingvild
Administrasjonen
ingvild.aas@bodo.kommune.no
Johansen, Siw Jorid
Administrasjonen
(fra 1.oktober)
IT-veileder/hjemmeside:
 
 
Sørensen, Geir
Administrasjonen
geir.sorensen2@bodo.kommune.no
Vaktmestere
Vaktmesterkontoret
 
Vikmark, Magnar   magnar.vikmark@bodo.kommune.no
Muhamed, Hussein   mohamed.hussein.mohamed@bodo.kommune.no