• Ikt-plan Bodø kommune

  IKTplan.no - for Bodøskolen

  Bodøskolen bruker iktplan.no som sin gjeldende plan. Inndelingen er nå kompetansemål etter 2. 4. 7. og 10. trinn. Digital dømmekraft er integrert i IKTplan.no. Påloggingen er standard Feide-innlogging.

 • KA

  Khan Academy

  Khan Academy er et ikke-kommersielt utdanningsnettsted. Mer enn 100 millioner brukere har løst til sammen 4 milliarder oppgaver. Khan Academys mål er å bidra til «utdanning av høy kvalitet for alle overalt». Nettstedet har en samling av over 4000 korte forelesninger og mer enn 100.000 oppgaver. Det finnes ressurser i fagfelt som matematikk, historie, medisin, finans, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, samfunnsøkonomi, kunsthistorie og informatikk.

 • Nrk skole

  NRK skole

  NRK Skole er et digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringen, og er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplandatabasen Grep. Anbefales!

 • Creaza

  Creaza

  Creaza er den perfekte verktøykasse for å styrke elevers digitale kompetanse knyttet mot fag. Med en kraftig, kreativ verktøykasse og et stort innebygget mediebibliotek med grafikk, bakgrunner, karakterer, rekvisitter, filmklipp og lydklipp kan eleven digitalt utvikle sine grunnleggende ferdigheter og sin forståelse av faglige emner (kilde: creaza.no)

 • Dubestemmer

  dubestemmer.no

  Du bestemmer er et samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen. Målet er å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon (kilde: dubestemmer.no).

 • Dømmekraft

  Digital dømmekraft

  Digital dømmekraft omhandler personvern, opphavsrett og kildekritikk - og er et forslag til minimumsgjennomgang for grunnskolen i disse temaene. Planen må sees i sammenheng med Bodø kommunes plan for øving av digitale ferdigheter (kilde: digitaldommekraft.no)