Du er her:

articleimage

Elevrådet for 2 - 7 trinn

Velkommen til elevrådet for 2 - 7 trinn! Mellomtrinnets elevråd er utvidet slik at også 2, 3 og 4.trinn er med og på den måten dekker hele barnetrinnet unntatt første trinn.

Møter i elevrådet 2 - 7:
Møteliste våren 2014
Referater fra elevrådsmøter: 
Møte 123 - høsten 2013 Møte 5 - høsten 2013
Møte 4 - høsten 2013 Møte 678 - våren 2014
Søknad om støtte fra Rådhusmøtet 2014 - mellomtrinnet Saltvern

Andre filer: 
Medlemmer i elevrådet 2 - 7 2013 - 2014 Banefordeling 2013 - 2014