Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Saltvern skole

Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud for deg som er elev i grunnskolen og videregående skole. Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov. Helsesøster har taushetsplikt. Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesøster har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

 

Helsesøster May Elin Holand      

Helsesøster May Elin Holand

Kontortid:
Mandag - torsdag i partallsuker 08:00 - 15:30
Fredag i oddetallsuker 08:00 - 15:30 

Helsesøsters kontor ligger rett ovenfor Administrasjonen

Ansvarsområde: Klassetrinn 3, 4, 5 og 6

Tlf: 75 55 67 26 / 948 30 289
Mail: may.elin.holand@bodo.kommune.no

 

Helsesøster Anita Johnsen       

Helsesøster Anita Johnsen

Kontortid:
Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Helsesøsters kontor ligger ved Administrasjonen i midtbygget ( J-fløya)

Ansvarsområde: Klassetrinn 1, 2, 7 - 10 og førskolestartere

Tlf: 75 55 67 25 / 974 71 923
Mail: anita.johnsen@bodo.kommune.no