• SFO

    Saltvern skolefritidsordning – Saltvern SFO

    Informasjon om SFO: Skolefritidsordningen, SF0, er et omsorgs- og fritidstilbud til elever i 1. til 4. klasse før og etter skoletid. SF0 skal ikke være en forlengelse av skoledagen med faste timeplanlagte aktiviteter, men være mer opp til barnas eget initiativ.